Misją Banku Spółdzielczego w Załuskach jest:

,,budowa mocnego kapitałowego i organizacyjnie, sprawnie zarządzającego Banku, poprzez profesjonalne świadczenie usług finansowych dla swoich Członków i Klientów”.

 Podstawowe elementy misji BS w Załuskach jest:

  • uzyskanie wysokiej stopy zwrotu, aby zapewnić stabilny wzrost funduszy własnych Banku,
  • bank dostępny, przyjazny, nowoczesny i bezpieczny,
  • przejrzystość, ciągłość relacji i uczciwość w stosunku do Członków i Klientów,
  • praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, wśród której działamy i skąd wywodzą się nasi Klienci,
  • aktywność pracowników poprzez wykazywanie inicjatywy w działaniu oraz wysoki standard profesjonalny i etyczny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT - CENTRALA

Bank Spółdzielczy w Załuskach
Załuski 36A
09-142 Załuski
Tel.(23)6619612
Fax. (23)661 96 67
centrala@bszaluski.pl

Godziny otwarcia: 8.00 -16.00
Kasa czynna: 8.00 -15.40

 
 
 
 

MAPA DOJAZDU

 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Spółdzielczy w Załuskach z siedzibą w Załuskach, 09-142 Załuski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
pod nr KRS-0000049459, NIP: 567-00-05-982, Nr REGON: 000508974, Kod SWIFT: POLUPLPR
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 - 2012 © bszaluski.pl , projekt i wykonanie: Avero we współpracy z Software & Service.