INFORMACJA O DOSTĘPIE DO POLITYKI INFORMACYJNEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

Bank Spółdzielczy w Załuskach działając na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, a także Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Załuskach informuje, że dokument „Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach” obejmujący:

1) zakres zgłaszanych przez Bank zgodnie z wymogami prawa informacji,

2) określenie częstotliwości dokonywania ogłaszania informacji,

3) formy i miejsca ogłaszania informacji,

4) sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji,

5) zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z Polityką ogłaszaniu

 

jest dostępny publicznie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Załuskach 36 A, pokój Głównego Księgowego w godzinach funkcjonowania Banku od godz. 8:00-16:00, a także na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bszaluski.pl

 

Załącznik Nr 1 do  Polityki informacyjnej BS w Załuskach „Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z Polityką informacyjną BS w Załuskach” (III Filar nowej umowy kapitałowej) wg. stanu  na 31.12.2016 r. dostępne są do wglądu dla klientów Banku w wersji papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Załuskach, pokój Głównego Księgowego w godzinach funkcjonowania Banku od godz. 8:00-16:00.

     Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT - CENTRALA

Bank Spółdzielczy w Załuskach
Załuski 36A
09-142 Załuski
Tel.(23)6619612
Fax. (23)661 96 67
centrala@bszaluski.pl

Godziny otwarcia: 8.00 -16.00
Kasa czynna: 8.00 -15.40

 
 
 
 

MAPA DOJAZDU

 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Spółdzielczy w Załuskach z siedzibą w Załuskach, 09-142 Załuski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
pod nr KRS-0000049459, NIP: 567-00-05-982, Nr REGON: 000508974, Kod SWIFT: POLUPLPR
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 - 2012 © bszaluski.pl , projekt i wykonanie: Avero we współpracy z Software & Service.