Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy UNIKONTO umożliwia:

  1. wygodne i bezpieczne gromadzenie środków pieniężnych,
  2. szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
  3. dokonywanie przelewów systemami: ELIXIR, CUI, polecenie zapłaty
  4. składanie zleceń stałych
  5. uzyskanie i wykorzystanie kredytu,
  6. korzystanie z kart,

Na rachunek wpływają należności z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, a także można dokonywać wpłat osobiście.